FESTIVAL CVIČKA 2024 – ČASOVNICA PRIREDITVE

PETEK, 24. MAJ 2024

16.00 – 00.00 – degustacija ocenjenih vin (atrij Hiše kulinarike, Gostišče na trgu)

17.00 – povorka vinogradniških društev

18.30 – nastop mestne godbe Novo mesto in novomeških mažoret

19.00 – slavnostna otvoritev Festivala cvička in 52. Tedna cvička

20.00 – Ansambel Pogum

21.00 – kronanje kralja cvička in razglasitev ambasadorja cvička

22.00 – 00.30 – Ansambel Pogum

SOBOTA, 25. MAJ 2024

14.00 – 00.00 – degustacija ocenjenih vin (atrij Hiše kulinarike, Gostišče na trgu)

16.00 – 18.00 – študentske kmečke igre

18.00 – 19.00 – stand up

19.00 – 20.00 – sprevod

20.00 – 21.00 – Big band Medicinske fakultete

21.00 – 22.30 – Drugi Vagon

22.30 – 00.00 – Društvo mrtvih pesnikov

NEDELJA, 26. MAJ 2024 

09.00 – 13.00 – Golažijada

12.00 – 21.00 – degustacija ocenjenih vin (atrij Hiše kulinarike, Gostišče na trgu)

13.00 – razglasitev zmagovalca Golažijade

15.00 – nastop Firbci

16.30 – pozdrav 27. vinske kraljice Slovenije in predstavitev lokalnih vinskih kraljic

17.00 – podelitev priznanj in medalj za ocenjena vina

17.45 – nastop Firbci

18.15 – izbor 25. cvičkove princese

18.45 – nastop Firbci

19.15 – razglasitev in kronanje 25. cvičkove princese

19.45 – 21.00 – nastop Firbci

SPREMLJEVALNI PROGRAM

17.4. – Cvičkarija v Ljubljani (Društvo novomeških študentov)

16.-18.4. – Ocenjevanje vin v okviru 52. Tedna cvička (@KGZS Novomesto)

11.5. ob 8.00 – Pohod po Slakovi poti (@Bajnof)

14. 5. 2024 ob 17.00: BUTIČNA VINSKA KLET ARRET WINES Z DEGUSTACIJO (predstavitev lokalnega vinarja, TIC Novo mesto)

17.5. ob 18.30 – Srečanje vinogradniških pevskih zborov (@Trebnje)

21.5.2024 ob 10.00 – Akademija cvičkovega turizma (@atrij Knjižnice Mirana Jarca)

21. 5. 2024 ob 17.00: TURIZEM V ZIDANICAH (@TIC Novo mesto v sodelovanju z RC Novo mesto)

26. 5. 2024 ob 11.00: NOVO MESTO IN VINOGRADNIŠKA DEDIŠČINA (brezplačno turistično vodenje, zbor pred TIC Novo mesto, prijave do 24. 5. na tic@novomesto.si ali 041 202 080)

26. 5. 2024 ob 11.00: TEMATSKA DELAVNICA ZA OTROKE (brezplačna delavnica za otroke, TIC Novo mesto, prijave do 24. 5. na tic@novomesto.si ali 041 202 080)

26. 5. 2024 od 11.00 do 14.00: BARVE POMLADI NA OBRAZU (brezplačna poslikava obraza za otroke, pred TIC Novo mesto)

31.5.2024 ob 15.00: POP-UP WINE FESTIVAL (@Grad Grm)

FESTIVAL PROGRAM (ENGLISH)

FRIDAY, 24TH MAY 2024

16.00 – 00.00 – Wine tasting (wine sort champions)

17.00 – Winemakers’ Parade

18.30 – Novo mesto brass band and Novo mesto majorettes performance

19.00 – Opening Ceremony

20.00 – Ansambel Pogum

21.00 – Coronation of King of cviček and the Proclamation of the Ambassador of cviček

22.00 – 00.30 – Ansambel Pogum

SATURDAY, 25TH MAY 2024

14.00 – 00.00 – Wine tasting (wine sort champions)

16.00 – 18.00 – Students’ games

18.00 – 19.00 – Stand up comedy

19.00 – 20.00 – Parade

20.00 – 21.00 – concert: Big band Medicinske fakultete

21.00 – 22.30 – concert: Drugi Vagon

22.30 – 00.00 – concert: Društvo mrtvih pesnikov

SUNDAY, 26TH MAY 2024 

09.00 – 13.00 – Golažijada (Goulash cooking competition)

12.00 – 21.00 – Wine tasting

13.00 – announcement of the winner of Golažijada

15.00 – concert: Firbci

16.30 – greeting of the 27th Slovenian Wine Queen and the introduction of the local wine queens

17.00 – award ceremony for the best rated wines and winemakers

17.45 – concert: Firbci

18.15 – the 25th Cviček Princess Selection

18.45 – concert: Firbci

19.15 – Proclamation and Coronation of the 25th Cviček Princess

19.45 – 21.00 – concert: Firbci