Kontakt za medije

Zavod Novo mesto
Novi trg 5

 info@visitnovomesto.si

+386 (0)7 393 03 90

Koordinator odnosov z javnostmi:
Manca Čampa Pavlin

manca.campa.pavlin@novomesto.si